از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
02187654321
0

صفحه اصلی

[rev_slider_vc alias=”el home”]
[academia_course_search]
[academia_heading title=”دروه های آموزشی برای ورود به بازار کار” sub_title=”برای پیوستن به رویدادها ما را دنبال کنید” show_icon=”” text_align=”text-left” el_class=”mg-bottom-65″][academia_icon_box icon_type=”image” icon_image=”335″ title=”انتخاب بسته آموزشی” description=”در این بخش بسته آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به بهترین آموزش با بالاترین کیفیت دست یابید.
با ما تنها چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر فاصله دارید.” el_class=”mg-bottom-60″][academia_icon_box icon_type=”image” icon_image=”335″ title=”ثبت نام” description=”برای ثبت نام در دوره‌های‌ ما، تنها کافی است کلیک کنید!” el_class=”mg-bottom-60″][academia_icon_box icon_type=”image” icon_image=”336″ title=”دریافت بسته آموزشی” description=”بسته آموزشی خریداری شده‌تان را در این قسمت می توانید دریافت کنید.” el_class=”mg-bottom-60″][academia_icon_box icon_type=”image” icon_image=”336″ title=”آزمون نهایی” description=”با شرکت در آزمون می‌توانید به گواهینامه مورد‌نظر خود دست یابید.” el_class=”mg-bottom-60″]
[academia_call_action title=”اولین گام با توجه به دانش با ما” description=”طراحی و طبقه بندی علمی، دوره های مناسب برای هر سطح هستند، حصول اطمینان از به حداکثر رساندن ظرفیت دانش آموز است. شما را پیدا خواهد کرد بسیاری از چیزهای جالب در داخل. بیایید در حال حاضر کشف!” link=”url:%23|title:%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7|target:%20_blank|”]
[academia_heading title=”دوره های محبوب” sub_title=”همه دوره های آموزشی ارائه می گردد” el_class=”mg-top-100 mg-bottom-60″][academia_course_feature columns=”3″ item=”8″]
[academia_testimonial values=”%5B%7B%22avatar%22%3A%22522%22%2C%22author%22%3A%22FATMA%20BADRY%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%22%2C%22quote%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%DA%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%86%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20MacBook%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86.%5Cn%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22521%22%2C%22author%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22quote%22%3A%22%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF.%20%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85.%5Cn%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22520%22%2C%22author%22%3A%22%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%22%2C%22quote%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%5Cn%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22519%22%2C%22author%22%3A%22MARIA%20LIND%22%2C%22author_info%22%3A%22DR.%20MATH%22%2C%22quote%22%3A%22%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2%20%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8.%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%5Cn%22%7D%5D” autoplaytimeout=”5000″ el_class=”pd-top-100 pd-bottom-100″]
[academia_heading title=”رویدادهای نزدیک” sub_title=”برای پیوستن به رویدادها ما را دنبال کنید” el_class=”mg-bottom-60″][academia_event]
[academia_icon_box layout_style=”style2″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-area-chart” icon_bg_color=”#ffbc33″ title=”ارزش های ما” description=”گسترش ارزش فراتر از کلاس درس توسط گیری مهارت های مطمئن و مفاهیم آموزش داده شده در کلاس درس می باشد اصیل مفید در مدرسه جهانی فراتر از آن.” color_scheme=”color-light”]
[academia_icon_box layout_style=”style2″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-trophy” icon_bg_color=”#ffbc33″ title=”استراتژی ما” description=”ارائه چند فرهنگی و دوستانه محیطی که در آن دانش آموزان با موفقیت می تواند یادگیری مهارت های عمومی و هسته محتوای علمی، توسعه استعدادهای خاص خود و شایستگی اجتماعی.” color_scheme=”color-light”]
[academia_icon_box layout_style=”style2″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-key” icon_bg_color=”#ffbc33″ title=”اهداف و ماموریت ما” description=”دانش آموزان الهام بخش برای رسیدن به اهداف بالقوه و شخصی از طریق فعالیت هایی است که تکامل مناسب، به صورت جداگانه ء، و شخصی به عملکرد تحصیلی هر دانش آموز و علاقه است.” color_scheme=”color-light”]
[academia_heading title=”آخرین اخبار” sub_title=”آخرین مقالات و اخبار آکادمیا را اینجا ببینید” el_class=”mg-bottom-60″][academia_post item_amount=”13″ is_slider=”yes” autoplaytimeout=”5000″ category=”exam-strees,student-guidance,school-psychology,youth-science,language-science,uncategorized,vocational-counseling”]